ZAMÓWIENIA I ZWROTY

REKLAMACJA WADLIWEGO PRODUKTU

Jeżeli zamówione produkty są uszkodzone lub wybrakowane, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową, na adres: biuro@sklepselect.pl

Prosimy o podanie jak największej ilości informacji: data wystąpienia i rodzaj wady, oraz dane kontaktowe – pomoże nam to sprawnie rozpatrzyć reklamację.

Do oceny wad fizycznych przedmiot należy dostarczyć na adres:

SELECT FOOD Sp. Z o.o., Turka 222A, 20-258 Turka.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia, a odpowiedź zostanie udzielona poprzez e-mail lub sms. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pokrywamy koszt odbioru/dostawy/wymiany produktu na nieuszkodzony.

SKRÓCONE ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od jej zawarcia. W danym przypadku należy do nas przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy które dołączone jest do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Termin liczony jest od dnia w którym klient objął produkt w posiadanie.

Oświadczenie należy wysłać na e-mail: biuro@sklepselect.pl

Zwrotu produktu należy dokonać na adres:

SELECT FOOD Sp. Z o.o., Turka 222A, 20-258 Turka.

Jeżeli klient naruszył produkt w sposób wykraczający poza sprawdzenie przydatności do zakupu (tak jak podczas zakupów w sklepie stacjonarnym), ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu.

Sprzedawca dokona zwrotu wartości zakupionego produktu wraz z kosztami dostawy, tą samą drogą/sposobem jakim wpłynęła opłata za zamówienie, chyba że klient zezwoli na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Zwrot nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Proces zwrotu wartości rozpocznie się po otrzymaniu zwracanego produktu.

Jeżeli klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Klient ponosi też koszt odesłania zakupionego produktu do sprzedawcy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadku umowy sprzedaży gdy:

  1. Przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana specjalnie dla klienta wg jego specyfikacji.
  2. Przedmiotem świadczenia jest rzecz w zapieczętowanym opakowaniu której nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
  3. Przedmiotem świadczenia jest rzecz która ze względu na swój charakter staje się nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.
  4. Przedmiotem świadczenia jest usługa która została już w pełni wykonana, za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed świadczeniem usługi, że jej pełne wykonanie równa się utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje zarówno sprzedawcy jak i klientowi, w przypadku niewykonania zobowiązania przez drugą stronę w ściśle określonym terminie.

SPRAWDŹ KONIECZNIE

SPRAWDŹ KONIECZNIE

Nowości